Elektro šídlo - vypínače, zásuvky..

temporary
ABB Schnider Electric Legrand SEZ CZ Obzor

Hledat v kataloguPokročilé vyhledávání

Vypínače a zásuvky

Informace

Aktuální akce:

Při objednávce nad 5 000Kč vč. DPH doprava zdarma!

Při objednávce nad 10 000Kč dodatečná sleva 3%!


pozor: v katalogu jsou ke stažení kompletní katalogy vypínačů a zásuvek ABB a UNICA


poznámka: ve výběru vypínačů a zásuvek se mohou některé barvy odlišovat, v závislosti na nastavení Vašeho monitoru. Zkontrolujte si proto barevný odstín v katalogu výrobců popř. v kamenném obchodě.

upozorňujeme: montáž by měla býti svěřena do rukou odborníka s příslušným oprávněním.

Naši partneři

Sportovní oblečení Ubytování Liberec Hotel Liberec České sklo Keramika Tiskárna Ruch Liberec Golfové vybavení

Partnerské weby

Penzion Liberec Ubytování Liberec

Doporučujeme

Ubytování Děčín Ubytování Liberec

 

Podmínky ochrany osobních údajů

Vážení,

Společnost Vladimír Šídlo (dále jen “Šídlo“) klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost Šídlo zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti Šídlo, jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti Šídlo dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob.

           1.     Zpracování protokolových

                      1.1          V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává společnost Šídlo protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

                      1.2          Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost Šídlo sama, anebo tímto pověří třetí osobu, zejména společnost SMWORKS s.r.o. Zpracování protokolových souborů zpracovává společnost Šídlo následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

 • webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti Šídlo navštívil;
 • IP-adresa;
 • datum přístupu a doba přístupu;
 • případný dotaz návštěvníka;
 • kód odpovědi http;
 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

 

           2.     Použití souborů cookie a analýza webových stránek

                      2.1   Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost Šídlo na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

                      2.2   Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

                      2.3   V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.

                      Google Analytics a Google Adwords

                      2.4   K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost Šídlo službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

                      2.5   Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti Šídlo nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena(anonymizována).

                      2.6   Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

                      2.7   Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče.

                      2.8   V rámci služby Google Analytics využívá společnost Šídlo i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

                      2.9   Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti Šídlo vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

 

           3.     Další práva spojená s ochranou osobních údajů

                      3.1   Při zpracování osobních údajů společností Šídlo nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost Šídlo zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

                      3.2   Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost Šídlo zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost Šídlo zpracovává;
 • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

                      3.3   Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Šídlo zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti Šídlo

                      3.4   Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Šídlo zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti Šídlo jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže v čl. 8.

                      3.5   Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost Šídlo zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

                

           4.     Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů

                      4.1   Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

Vladimír Šídlo

IČO:             13912330

sídlo:            Generála Svobody 123, Nový Bor 47301

Tel.:             +420 487 723 459

 

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 25. 5. 2018

Vladimír Šídlo
Generála Svobody 123
47301 Nový Bor
IČ: 13912330
tel.: 420 487723459
sidlo.v@email.cz